Verhalenboom Vreewijk

terug naar initiatieven

Geschiedenis leeft in Vreewijk. De Vreewijkse verhalenboom verzamelt verhalen van vroeger en nu en stimuleert mensen uit de wijk deze verhalen met elkaar te delen. Mensen uit de wijk worden uitgenodigd hun trots op Vreewijk te uiten in een mooi verhaal, oude foto’s op te zoeken, herinneringen op te halen en recepten van vroeger op te sporen. Verhalen over ijspret op de ondergespoten tennisbaan op de Enk, herinneringen over de wagenspelen op Koninginnedag en geliefden die elkaar in Vreewijk leerden kennen. De verhalen worden opgehaald tijdens evenementen als de kerstmarkt en Koningsdag. Ook in de museumwoning aan de Lede kunnen mensen hun verhalen ‘achterlaten’.

Iedereen: ouderen, jongeren, migranten en geboren en getogen Vreewijkers kan meedoen. Het is een participatieproject dat het komende jaar zal resulteren in een verhalenroute met de naam ‘Walking the tree’, die dwars door de wijk loopt. Op de route staan borden met verhaalposters en gedichten, gemaakt in samenwerking met de bewoners. Verder zullen schoolkinderen enkele scènes uit verhalen schilderen op stoeptegels, die de route zullen markeren. Ook kan men straks de route met een audioguide lopen. Met dit project wordt voor Vreewijkers in beeld gebracht hoe uniek het oude tuindorp is om in te wonen, te werken en te leven. In juni 2015 wordt tijdens de manifestatie ‘Vreewijk 100 jaar’ het project feestelijk afgesloten.

Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina van dit initiatief! www.facebook.com/VreewijkseVerhalenboom

Over het thema

Over de initiator

Shakira van Steenis van Bureau Graswortel en Margriet Snaterse van Snaterse Urban Creation wonnen de prijsvraag om een ‘creatieve coproductie in Vreewijk’ te realiseren. De prijsvraag was uitgeschreven door Havensteder. Deze woningbouwcorporatie zocht een partner die samen met de bewoners en wijkpartijen de trots van Vreewijk centraal stelde. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelde een subsidie beschikbaar voor dit participatieproject.

Over de buurt

Tuindorp Vreewijk ligt in de deelgemeente Feijenoord. Het is aan het begin van de vorige eeuw ontworpen door architect M.J. Granpré Molière. De NV Eerste Rotterdamse Tuindorp had als doel ‘het stichten en exploiteren van een of meer tuindorpen, bijzonderlijk ten behoeve van de minder gegoede bevolkingsklasse’. In 2012 is Vreewijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. In dit groene stukje Rotterdam wonen anno 2014 ruim 13.500 mensen.

vrijwilliger-worden facebook