Rotterdam-West in de vorige eeuw

terug naar initiatieven

Rotterdam-West is van oudsher een zeer levendig stadsdeel, waar vanzelfsprekend veel leuke verhalen over te vertellen zijn. Er zullen dan ook zonder twijfel in vele families de nodige verhalen rond gaan uit de periode voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog. Die verhalen gaan over van (groot)ouder op kind, maar het is niet denkbeeldig dat hier en daar wat verloren gaat. Daarom dit initiatief om deze verhalen te bundelen en op internet te plaatsen om zo te bewerkstelligen dat ze bewaard worden en tevens bij een breder publiek bekend worden.

Het adres waar u dit alles kunt vinden: http://rotterdam.rijerkerk.net

Begonnen met één verhaal, dat van initiator Cock Rijerkerk zelf, kwamen er steeds meer reacties los en gingen meerder mensen hun herinneringen aan papier toevertrouwen en deze herinneringen ter beschikking stellen voor de site. Inmiddels staat daar een aardig aantal leuke verhalen, maar er is plaats voor veel meer. Dus, eenieder die iets leuks te vertellen heeft over zijn of haar tijd in Rotterdam-West wordt bij deze uitgenodigd dit via mail (adres te vinden op de site) aan de initiator kenbaar te maken. Om het rijp te maken voor het internet wordt u uiteraard indien nodig de helpende hand geboden.

 

Over het thema

Over de initiator

CockRijerkerkCock Rijerkerk is geboren en getogen in Rotterdam-West, heeft daar de eerste 25 jaar van zijn leven gewoond. Inmiddels is hij gepensioneerd en woont hij sinds 12 jaar in Zuid-Frankrijk. Van kinds af aan heeft hij een passie voor geschiedenis waaruit zijn latere hobby genealogie ontsproten is. Ook over dit onderwerp beheert hij een website. Bij zijn genealogische hobby heeft hij zich erop toegelegd niet alleen data te verzamelen maar met name ook de verhalen die er rond omheen spelen, want alleen op die wijze gaat het verleden een beetje leven. Helaas is er verhoudingsgewijs van onze voorvaderen lang niet altijd iets bekend. Dit gebrek aan verhalen zette hem aan het denken en deed hem besluiten in ieder geval over het stadsdeel Rotterdam-West en dan met name de periode 1920-2000 zo veel mogelijk te verzamelen en vast te leggen.

Over de buurt

Het oudste deel van Rotterdam-West is het Oude Westen, dat in de negentiende eeuw werd gebouwd en in de buurt ligt van Rotterdam Centraal Station. Veel westelijker, tegen Schiedam aan, ligt Oud-Mathenesse, dat kort voor de Tweede Wereldoorlog klaar was. Andere bekende wijken zijn het Nieuwe Westen, Spangen, Bospolder Tussendijken en Delfshaven.

vrijwilliger-worden facebook